ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วิดีโอสาธิตขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริการการศึกษา https://reg.mbu.ac.th/

ระบบยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา https://www.mbu.ac.th/billpay/